portal cidadán ¿Que é?

Perfil do Contratante

Procedementos


Estado dos procedementos:
Texto:

Procedementos Abertos

Procedemento : Contrato de obra, procedemento aberto. Urbanización do Área de reparto AR-sector I1- Polígono 'O Allo'
Publicación: 16-09-2010 - Última actualización: 22-12-2010

Procedemento : BASES PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
Publicación: 16-05-2014 - Última actualización: 16-05-2014

Procedemento : Contrato de Servizos Limpeza Edificios Municipais
Publicación: 05-10-2016 - Última actualización: 29-12-2016

Procedemento : SERVIZO NO FOGAR DO CONCELLO DE ZAS
Publicación: 08-02-2017 - Última actualización: 09-05-2017

© by Abertal